Verhoging laag BTW-tarief van 6% naar 9%

Verhoging laag BTW-tarief van 6% naar 9%

Vanaf 1 januari 2019 wordt het lage BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Levert u producten of diensten die vallen onder het lage BTW-tarief van 6%? Dan kunt u nu al een aantal zaken regelen.

Verhoging van het lage BTW-tarief is goedgekeurd

De verhoging van de het lage BTW-tarief is onderdeel van het regeerakkoord dat is gesloten door het kabinet en heeft als doel de belasting op arbeid te verleggen naar belasting op consumptie. Door de tariefswijzigingen zullen ook boekhoudsystemen moeten worden aangepast. Het plan is inmiddels goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

BTW-verhoging geldt alleen voor diensten en producten met 6 procent BTW Bepaalde diensten vallen onder het lage btw-tarief. Check of uw diensten onder het lage btw-tarief vallen. Producten die onder het 6% tarief vallen zijn bijvoorbeeld voedingsmiddelen, boeken en medicijnen. Check of uw producten onder het lage btw-tarief vallen.

BTW-tarief

Verhoog de BTW van 6% naar 9% op offertes en facturen

Als u nu een offerte stuurt, dan moet u in sommige gevallen al het nieuwe BTW-tarief van 9% vermelden. Een en ander hangt af van wanneer u betaald wordt. Er zijn een aantal mogelijkheden:

1.Betaling in 2019: u stuurt nu een offerte. Het werk wordt in 2019 uitgevoerd. Er wordt betaald in 2019. Zet nu al 9 procent BTW op de offerte, en straks ook op uw factuur. 2.Betaling in 2018: u stuurt nu een offerte. Het werk wordt verricht in 2018 of 2019. Er wordt betaald in 2018. Zet nu 6 procent BTW op de offerte, en straks ook op uw factuur. Dit geldt bijvoorbeeld voor concerten of sportevenementen die uw klanten dit jaar al betalen, maar die pas in 2019 plaatsvinden. Maar ook voor andere diensten waarop het lage BTW-tarief van toepassing is, zoals sommige schildersklussen en bouwwerkzaamheden aan woningen. De Belastingdienst zal overigens hiervoor niet gaan naheffen. 3. U weet nog niet wanneer u betaald wordt: u stuurt nu een offerte. Het werk wordt

uitgevoerd in 2019. Het is nog niet bekend wanneer de klant gaat betalen. Zet dan 6 procent BTW op uw offerte. Spreek met uw klant af dat u dit zal verhogen naar 9 procent BTW op de factuur, als hij u pas gaat betalen in 2019. U kunt dit opnemen in uw algemene voorwaarden of als onderdeel van de overeenkomst.

Vanaf 1 januari 2019 moet u 9 procent BTW afdragen

Bepaal nu al of u uw prijzen per 1 januari 2019 gaat verhogen. In uw aangifte voor de BTW over het eerste kwartaal 2019 moet u 9 procent BTW afdragen. Particuliere klanten betalen een prijs inclusief BTW. De verhoging van de BTW kunt u doorberekenen in uw verkoopprijs. De brutowinst blijft dan gelijk. U kunt er ook voor kiezen uw prijzen gelijk te houden. Dit kan u een concurrentievoordeel opleveren. De brutowinst wordt dan uiteraard wel lager.

Verhoogt u uw verkoopprijs inclusief de BTW? Dan gaat deze ook voor uw zakelijke klanten omhoog. Maar omdat de meeste ondernemers de BTW kunnen aftrekken, blijven ze toch evenveel betalen voor uw diensten of producten.

Onderzoek hoe u uw kassasysteem en andere software aanpast

Overal waar u nu het lage BTW-tarief van 6% heeft staan, moet straks 9% staan. Bijvoorbeeld in uw kassasysteem, uw boekhoudprogramma of uw BTW-administratie. Check op tijd of u dit zelf kunt aanpassen. Of dat uw leverancier dit voor u moet doen.

Summary
Verhoging laag BTW-tarief van 6% naar 9%
Article Name
Verhoging laag BTW-tarief van 6% naar 9%
Description
Vanaf 1 januari 2019 wordt het lage BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Levert u producten of diensten die vallen onder het lage BTW-tarief van 6%?
Author
Publisher Name
Blue People IT
Publisher Logo