Trends in ICT – Internet der dingen

Trends in ICT – Internet der dingen

Trends in ICT

Vorige week was Luud Willemsen spreker bij een klantensessie van Tripolis Business Support in Hulsberg.

Hij sprak daar met een groep klanten over de trends in ICT, zoals deze door het gerenommeerde onderzoeksinstituut Gartner (www.gartner.com) zijn onderzocht. En in hoeverre deze trends van invloed zijn op de ICT-strategie en keuzes van een MKB-bedrijf. In deze en volgende blogs zullen wij de inzichten uit deze presentatie met u delen.

De top 10 aan trends in ICT zoals deze door Gartner onderkend zijn

1. Internet der dingen (Internet of Things)
2. 3D-printing
3. Data-analyse (Big Data)
4. Social Media
5. Slimme machines
6. Cloud
7. Platformonafhankelijk
8. Mobiel
9. Samenwerking (Collaboration)
10. Beveiliging

Om te beginnen het Internet der dingen (kortweg IoT). Om deze trend goed te duiden zul je eerst goed moeten aangeven wat er mee wordt bedoeld. We kiezen er voor om de definitie zoals die ook door de Kamer van Koophandel wordt gehanteerd te volgen:

IoT is ‘een netwerk van slimme en communicerende objecten’. IoT gaat over het vergaren en uitwisselen van data en waardevolle informatie in de fysieke wereld met behulp van digitale technologie. ‘Dingen’ (vandaar Internet of Things) zijn nu al met – vaak eenvoudige – elektronica ‘slim’ te maken! Met sensoren krijgen producten zintuigen die waardevolle informatie verzamelen over hun toestand en hun omgeving. Met draadloze connectiviteit en via het internet wisselen zij deze informatie uit. Dit biedt ondernemers kansen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Ook hun bedrijfsprocessen worden vaak efficiënter en slimmer.

Kortom allerlei producten, machines en apparaten worden “slim” gemaakt zodat we ze over afstand kunnen besturen, uitlezen of koppelen aan andere apparaten.

Voorbeelden van deze toepassingen zijn eigenlijk al best gemeengoed in onze dagelijkse praktijk. Al zullen we ze in veel gevallen niet als zodanig hebben opgemerkt. Maar we kennen allemaal al de slimme energiemeter, waardoor we de meterstanden niet meer hoeven doorgeven. We kennen de lampen van Philips HUE, die je vanaf je smartphone kunt bedienen. Of bijvoorbeeld de automobielen van Tesla, de zogenaamde “connected car”.

Wat zou het u als ondernemer opleveren om de door u geleverde apparaten of producten slim te maken?

Zou het wenselijk zijn als u kunt onderkennen wanneer er defecten aan het apparaat zijn en u proactief kunt reageren? Zou het handig zijn als eventueel gebruikte hulpstoffen opraken en u tijdig nieuwe aan kunt leveren aan uw klant? Zou het zinvol zijn als u gebruik van apparaten kunt monitoren en daar analyses op los kunt laten, zodat u het meest efficiënte gebruik ervan kunt delen met uw klanten?

Kortom, u zou in staat kunnen zijn uw inspanningen voor service en onderhoud voorspelbaar te maken. U werkt aan een betrouwbaarder product en u zorgt voor een hogere klanttevredenheid.

Het lijken ons allemaal argumenten die ook voor een MKB-ondernemer spelen. Of het voor u nu of in de toekomst interessant is kunt u zelf bepalen.  Of na overleg met een van onze adviseurs. Wij worden er graag voor uitgedaagd.

Summary
Trends in ICT – Internet der dingen
Article Name
Trends in ICT – Internet der dingen
Description
Vorige week was Luud Willemsen spreker bij een klantensessie van Tripolis Business Support in Hulsberg. Hier sprak hij over de trends in ICT.
Author
Publisher Name
Blue People IT
Publisher Logo