Home » Rendiz

Rendiz

Rendiz uit Panningen maakt gebruik van Exact online voor hun financiële zaken en FileLinx voor hun documenten van zowel CRM, HRM alsmede cliënt specifieke documenten.  
 
In FileLinx wordt alle informatie omtrent cliënten bijgehouden. Hierbij valt te denken aan begeleidingsformulieren, urenregistratie, presentielijsten e.d.  

Er is in FileLinx ingesteld dat van alle belangrijke zaken waarop actie moet worden ondernomen de desbetreffende trajectbegeleiders een melding ontvangen op hun bureaublad. Dit kan een melding zijn van wanneer er een nieuwe evaluatie moet plaatsvinden of bijvoorbeeld overschrijding van de trajecturen. Dit alles is voor elke trajectbegeleider specifiek ingesteld zodat deze alleen de meldingen krijgt van zijn of haar trajecten.  

Blue People IT vervult de rol van adviseur en implementatieconsultant.   

Software: 

FileLinx en Exact Online 

 

terug