ICT trends 2023

ICT trends 2023

Deze blog gaat over de IT-trends die van belang zijn voor 2023. Het onderzoeks- en adviesbureau Gartner heeft het onderzoek in een aantal thema’s verdeelt.
Dit jaar zijn de thema’s: pionieren, schalen en optimaliseren. Deze thema’s geven de komende drie jaar richting aan het versnellen van de digitale transformatie.

In het kort omschreven zijn de thema’s als volgt:

Door te pionieren verhoog je de betrokkenheid van medewerkers en klanten. Ook ben je in staat talent aan te trekken en te behouden, zodat je merk en omzet groeien.
Door te schalen vergroot je de veerkracht en wendbaarheid van je organisatie, om flexibel in te spelen op zakelijke behoeften.
Met optimaliseren zorg je voor een verbeterde bedrijfsoperatie en voor een stabiele basis om digitaal te versnellen, risico’s te beperken en je duurzame concurrentievoordeel veilig te stellen.

Na de uitdagingen van de afgelopen twee jaar, is het versnellen van de digitale transformatie belangrijker dan ooit. Door de thema’s effectief toe te passen, kun je de digitale transformatie van je bedrijfsvoering bevorderen én bijdragen aan de strategische doelstellingen van je onderneming.

In deze blog worden vier trends uitgelicht waarmee je organisatie enerzijds waarde kan toevoegen voor klanten en anderzijds zich kan onderscheiden.

Trend 1: duurzame technologie

Duurzame technologie – volgens Gartner – omvat digitale toepassingen die de ESG-driehoek bevorderen (Milieu, Maatschappij en Governance).
De andere IT-trends voor 2023 hebben als doel om de bedrijfstechnologie zo duurzaam mogelijk te maken.

Duurzame technologie en jouw organisatie
Gartner benoemt dat organisaties een raamwerk nodig hebben voor duurzame technologie: blockchain en het optimaler benutten van je clouddiensten en -capaciteit.

Met blockchain creëer je efficiëntere bedrijfsvoering, maar ook meer transparantie. Door bijvoorbeeld een CO₂-voetafdruk van het hele product proces te maken, kan je bij elke stap in het proces maatregelen nemen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Daarnaast kun je je clouddiensten en -capaciteit zo afschalen dat de eigenaar van de server de capaciteit kan inzetten voor andere doeleinden. Bovendien bereik je meer efficiëntie en bespaar je op bedrijfskosten.

Bekijk hier de video van Mike Lelieveld over ‘Crypto, Blockchain Kansen en bedreigingen voor het MKB.’

Trend 2: metaverse

Metaverse of metaversum is het gehele netwerk van aan elkaar gekoppelde virtuele 3D-ruimtes. Hierin kunnen de gebruikers, vaak door middel van avatars, interactief rondkijken en interageren. Het omvat naast virtuele werelden, onder andere online digitale platformen, RPA, nieuws, advertentiemodules en speelt zich af op het internet. Het woord metaverse is een samenstelling van het voorvoegsel “meta” (‘over’, of ‘betreffende’) en het Engelse woord “universe” en wordt gebruikt om een volgende generatie van het internet te beschrijven, waarin alle huidige, gedeelde en 3D virtuele ruimten aan elkaar verbonden zijn in een alles omvattend virtueel universum.

Trend 3: adaptieve AI

Adaptieve AI is kunstmatige intelligentie die niet alleen de best mogelijke antwoorden geeft, maar deze antwoorden ook per gebruiker aanpast. Een goed voorbeelden hiervan zijn chatbots.

Adaptieve AI en jouw organisatie
Organisaties kunnen AI inzetten om huidige productieprocessen te optimaliseren en om betere beslissingen te nemen. Ook wordt adaptieve AI ingezet om betalingsfraude te herkennen en organisaties hier tegen te beschermen.

Trend 4: draadloze waarde realisatie

Met draadloze waarde realisatie zorg je ervoor dat verschillende apparaten met verschillende technologieën samen waarde creëren die verder gaat dan alleen communiceren. Een goed voorbeeld hiervan is Bosch-Siemens, die ultrasonische sensors toepast op heftrucks om zo ongelukken te voorkomen én om de productiviteit te verhogen.

Draadloze waarde realisatie en jouw organisatie
Je kunt met draadloze waarde realisatie ook bestaande technologie inzetten om de gebruiker te ondersteunen. Een mooi voorbeeld hiervan is het locatie gebaseerde inchecken in software.
Wanneer het netwerk het signaal van je telefoon oppikt en weet dat je bijna in het gebouw bent, registreert het workplace management systeem dat je binnen bent en wijst het systeem jou een werkplek toe.

Daarnaast kun je ook sensoren inzetten om te zien of de vergaderruimtes die geboekt zijn ook daadwerkelijk gebruikt worden. Is de ruimte 5 minuten na aanvang nog niet in gebruik? Dan kun je deze automatisch vrijgeven. Wordt de ruimte de hele dag niet gebruikt? Dan kan het licht, lcd-scherm, netwerk en de verwarming uit.

Met deze vier trends kun je slimmer werken én effectiever hybride werken. Je bevordert de digitale transformatie van je bedrijfsvoering. En je strategische doelstellingen kunnen beter behaald worden.