FileLinx

FileLinx is een business applicatie platform dat helpt grip te krijgen op zowel ongestructureerde als gefragmenteerde data binnen een organisatie.

De kracht van deze software zit in eenvoudige basisproducten die gebouwd zijn voor zaken zoals bijvoorbeeld factuurverwerking en documentworkflow, maar ook voor e-mailarchivering, projectregistratie en medewerkersoverzichten.

Elke organisatie heeft zo haar eigen processen. Vaak zijn deze echter onoverzichtelijk en is niet duidelijk waar iemand mee bezig is. Met FileLinx kun je deze processen zó inrichten dat de nodige informatie bij de juiste mensen op het juiste moment komt. Snelheid en efficiëntie zijn de kernwoorden voor een goed gestroomlijnd proces. Bovendien is het daardoor ook goed controleerbaar.

FileLinx toont niet alleen je eigen opgeslagen documenten, maar ook die van een ander. Alles onder één knop op een veilige manier.
Het is zelfs mogelijk om verschillende versies van documenten te beheren zodat je op een efficiënte manier kunt werken.

Goede afspraken zorgen voor een goed werkproces.

Met FileLinx worden de processtappen volledig geautomatiseerd, waardoor het correct volgen van deze afspraken is afgedwongen. En voor nog meer efficiëntie voor de medewerker is het mogelijk om informatie uit verschillende systemen bij elkaar te brengen. Fouten worden hierdoor voorkomen en het aantal handelingen aanzienlijk beperkt.
Binnen een organisatie heeft iedere werknemer zijn eigen informatiebehoefte. FileLinx haalt informatie uit verschillende onderliggende systemen en toont dit op een dashboard. Gecombineerd met de informatie uit de werkprocessen heeft iedere medewerker in één overzicht de informatie die hij nodig heeft.

FileLinx zorgt ervoor dat u AVG/GDPR proof met uw bestanden omgaat. Het systeem zorgt ervoor dat u een systeem krijgt dat gebruikers helpt om zorgvuldig met privacy gevoelige data om te gaan.

FileLinx regelt het!

Wilt u meer weten of de mogelijkheden ? Neem gerust contact met ons op!