Exact Purchase to Pay

Exact Purchase to Pay

Tijdens de nieuwe winterrelease is het nieuwe product van Exact bekend gemaakt namelijk: Exact Purchase to Pay.

Slimme inkoopsoftware

Exact Purchase to Pay zorgt ervoor dat je je hele inkoopproces op een slimme manier automatiseert. Beheers je uitgaven door middel van een proactief goedkeuringsproces. Creëer een inkoop workflow en verbeter compliance. Verhoog bovendien je marges door het inzichtelijker maken van je kosten.

Kleine kostenbesparingen kunnen in de loop van de tijd aanzienlijk zakelijk voordeel opleveren. Bovendien zorgen ze uiteindelijk voor een betere bedrijfswinst.

Bekijk de video voor meer informatie! 

De voordelen:

  • Analyseer je uitgaven en creëer hierdoor meer ruimte voor besparingen
  • Een snellere maandafsluiting doordat het inkoopproces beter is aangesloten
  • Een goedkeuringsproces dat proactief en transparant is
  • Verbeter marges door betere zichtbaarheid van uitgaven

 

Download factsheet 

 

Features 

Factuurverwerking
Bespaar tijd en automatiseer je volledige factuurverwerking met Exact Purchase to Pay, vanaf ontvangst tot betaalbaarstelling.
Leveranciers hebben de mogelijkheid om elektronische facturen aan te leveren. Daarna wordt de inkooporder en ontvangsten/prestatieverklaringen vergeleken met de factuur. 

 

Contractmanagement
Deze functie zorgt ervoor dat alle soorten contracten makkelijk en overzichtelijk worden vastgelegd en bewaakt. Beheer en vernieuw de huidige contractportefeuille en heb tevens inzicht in de afgesloten contracten.

 

Procurement
Per productgroep biedt Exact Purchase to Pay ondersteuning wat betreft het inkoop-en bestelproces. Het begint met de aanvraag en daarna het controleren en betaalbaar stellen van de factuur. Niemand gaat ongeoorloofde verplichtingen aan door budgetten en controles op bestelautorisaties.

 

Reporting
Heb inzicht in je data door middel van rapportages die gebaseerd zijn op gegevens uit je financiële software, integrale software (ERP), logistieke software en planningssoftware.

 

 

                                                                                                                             Wilt u meer informatie ?                                                                                     

                                           Neem contact op! >