De ePrivacy Verordening

De ePrivacy Verordening

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 in werking getreden. Nu is het tijd om de volgende grote privacyregelgeving te introduceren. De ePrivacy Verordening (ePV). De ePV zal de momenteel geldende Europese ePrivacy Richtlijn (EPR) vervangen. Daarmee dus ook de Nederlandse Telecommunicatiewet die hierop is gebaseerd.

Wat is er geregeld in de ePV?

De ePV gaat gelden als een soort bijzondere wetgeving op de AVG. Waar de AVG namelijk iedere vorm van persoonsgegevensverwerking omvat, richt de ePV zich uitsluitend op de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiediensten. De ePV beslaat wel een grotere groep aanbieders van communicatiediensten dan de momenteel geldende EPR. De voorgestelde bepalingen van de ePV gaan namelijk eveneens gelden voor nieuwe online communicatiediensten, zoals bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook Messenger, Skype en Gmail. De diensten van dergelijke aanbieders vielen grotendeels al onder onze Telecommunicatiewet. Door de nieuwe regelgeving zullen alle Europese burgers en bedrijven profiteren van dezelfde mate van bescherming. Daarnaast zal niet alleen de inhoud van elektronische berichten beschermd worden, maar ook de metadata ervan, zoals bijvoorbeeld plaats en tijdstip van verzenden.

eprivacy

Cookieregels en spamverbod

Naast het beschermen van online communicatie gaat de ePV ook in op cookieregels en het spamverbod. De bepalingen in de ePV houden onder meer in dat consumenten geen elektronische communicatie (direct marketing) mogen ontvangen waarvoor ze geen toestemming hebben gegeven. Dit geld niet alleen bij communicatie via e-mail of sms maar ook bij telefonische reclame.

De precieze uitwerking van de Europese regels mag op bepaalde gebieden door de lidstaten zelf worden bepaald. De keuze van een consument om bijvoorbeeld telefonische reclame te weigeren kan worden vastgelegd door middel van inschrijving in een bel-me-niet-register. Ook is het aan de lidstaten om ‘business-to-business’-communicatie te reguleren. Gezien Nederland eerder al gekozen heeft om ondernemingen tegen spam te beschermen, verwacht men hier geen verandering. Direct marketing door Nederlandse ondernemingen lijkt hieronder dan ook niet meer te gaan lijden dan op dit moment gebeurt.

ePV goed nieuws?

De invoering van de ePV komt op een goed moment. Het is door de Europese Unie onderzocht dat Europeanen het belangrijk vinden dat hun e-mails en online berichten vertrouwelijk blijven. Als gevolg van de ePV mogen mobiele apps of internetservices waarmee consumenten (online) communiceren, de communicatie niet zonder meer onderscheppen, opnemen, beluisteren of aftappen. Een hele geruststelling voor de bezorgde consument.

Ook voor bedrijven zou de ePV goed nieuws kunnen zijn. Het toezicht op regels omtrent (online) communicatie is momenteel versnipperd. Een deel ligt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en een deel bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Straks wordt het toezicht waarschijnlijk primair bij de AP neergelegd. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid bij wie je moet aankloppen voor advies en bij wie je moet zijn voor (het melden van) eventuele overtredingen. Een andere geruststelling voor bedrijven is dat wanneer zij al goed bezig zijn met het toepassen van de regels de ePV weinig extra zorgen zal brengen.

Of toch slecht nieuws?

Een groot aantal Europese brancheorganisaties uit in een brief aan de Europese Raad haar zorgen over de aankomende ePV. Zij willen eerst dat deze meer in lijn komt met de AVG. Ze waarschuwen voor een negatieve impact op economische groei en digitale innovatie. Behalve door Nederland ICT en DINL is de brief onder meer ondertekend door de Europese koepel van werkgeversorganisaties. De brancheclub voor advertentiebureaus verwacht bijvoorbeeld dat de vervanger van de Telecommunicatiewet negatieve gevolgen heeft voor de opties van reclamebedrijven om consumentengedrag met cookies te volgen.

De brancheorganisaties waarschuwen verder voor de mogelijke reikwijdte van de nieuwe regels. Door de brede definitie van digitale communicatie raakt de ePV waarschijnlijk alle sectoren van de digitale economie. In het beste geval leidt de verordening tot extra regeldruk. In het ergste geval kunnen producten en diensten niet meer worden aangeboden. Dat zet een flinke rem op innovatie en ontwikkeling van de digitale economie.

Summary
De ePrivacy Verordening
Article Name
De ePrivacy Verordening
Description
De AVG-wetgeving is per 25 mei 2018 in werking getreden. Het is tijd om de volgende grote privacyregelgeving te introduceren, de ePrivacy Verordening.
Author
Publisher Name
Blue People IT
Publisher Logo