De wereld die blockchain heet, wat is het nou eigenlijk?

De wereld die blockchain heet, wat is het nou eigenlijk?

Blockchain: een veelgehoorde term, maar wat is het nou eigenlijk? En wat betekent blockchain voor accountants? Een nieuw fenomeen en wat zijn de gevolgen voor het accountantsberoep, we leggen het je graag uit.

Blockchain: wat is het precies?

In de basis bestaat iedere blockchain uit drie bouwstenen:

 1. Een ketting van blocks;
 2. Een netwerk van gedecentraliseerde databases
 3. Cryptografische versleuteling

Een ketting van blocks

Een block is niets anders dan een record. Het is vergelijkbaar met een database record. Het block kan verschillende onderdelen bevatten, zoals gegevens, groepen van gegevens, inclusief bestanden of digitale assets zoals naam, adres, begunstigde, bedrag en handtekening. Een block kan ook informatie over medische behandelingen, uitgevoerd onderhoud op een leaseauto of klantdossier bevatten. Ook zijn verwijzingen naar foto’s en andere gekoppelde documenten mogelijk. Iedere record heeft een unieke sleutel.

Hoe ontstaat er een ketting van blocks? Iedere wijziging in de data van het block zal er automatisch voor zorgen dat er een verandering plaatsvindt van de sleutel. Dit zal altijd gepaard gaan met het behoud van de voorgaande sleutel. Hierdoor ontstaat er een ketting van blocks, waarin ieder block zijn eigen sleutel heeft en er een relatie is tussen opeenvolgende blocks. Alleen in de laatste block kunnen er data gewijzigd worden.

Een netwerk van gedecentraliseerde databases

De gedecentraliseerde databases vormen één van de allerbelangrijkste kernmerken van blockchain. Er is geen aparte autoriteit of instantie die een publieke blockchain controleert. Het netwerk voert zelf de controles uit. Hoe werkt dit dan?

 • Elke partij in een transactie binnen een blockchain is direct ook onderdeel van het netwerk
 • Iedere deelnemende partij heeft een exacte kopie van alle transacties (decentrale database)
 • Iedere transactie, ieder nieuw block, wordt gedistribueerd naar alle partijen in het netwerk
 • Alle partijen controleren en valideren de integriteit van dit block. Pas als alle partijen in het netwerk de integriteit hebben vastgesteld, wordt het block toegevoegd aan de bestaande ketting

Cryptografische versleuteling

Binnen blockchain wordt er gebruik gemaakt van een unieke sleutel. Binnen blockchain wordt hiervoor gebruik gemaakt van has-algoritme. Een hash binnen blockchain is een crytografische gegenereerde en versleutelde handtekening van het block. Vaak wordt er gebruik gemaakt van het zogenaamde SHA256-algoritme. Het SHA256-algoritme is nog nooit gehackt en zorgt ervoor dat vanuit de input altijd als output een tekenreeks van 64 tekens wordt geproduceerd. Er is geen logische relatie tussen de in- en output. Er zijn geen twee verschillende boodschappen te vinden die dezelfde sleutel opleveren.

Blockchain-computer

Wat betekent blockchain voor accountants?

Blockchain is een ontwikkeling die langzaam maar zeker vorm krijgt. Er zijn nog veel vragen rondom privacy, regelgeving en compliance, maar de voordelen zijn duidelijk:

 • Lage transactiekosten, door het overbodig worden van trusted third parties
 • Robuust, decentralisatie zorgt ervoor dat het netwerk feitelijk niet down kan gaan, een Ddos-aanval heeft weinig zin bij een gedecentraliseerd netwerk
 • Transparant, alle transacties zijn zichtbaar voor alle partijen binnen de community
 • Permanent, data kan niet worden verwijderd
 • Integer, data kan niet worden gewijzigd (zonder overeenstemming van het netwerk)
 • Toetsbaar, vanwege de transparantie en de integriteit kunnen procesgang en data eenvoudig middels een audit worden gecheckt

Deze blockchaintoepassingen gaan een rol spelen voor rollen als: ondersteuner van procesinrichting en -beheersing bij klanten, adviseur en auditor. Meer weten over de betekenis voor accountants? Je leest het artikel: Blockchain: een introductie.

Dank aan Marcel van Heeswijk voor het kritisch meelezen bij de totstandkoming van deze blog.

Summary
De wereld die blockchain heet, wat is het nou eigenlijk?
Article Name
De wereld die blockchain heet, wat is het nou eigenlijk?
Description
Blockchain: een veelgehoorde term, maar wat is het nou eigenlijk? En wat betekent blockchain voor accountants? Je leest het in deze blog.
Author
Publisher Name
Blue People IT
Publisher Logo