Algemene informatie AVG/GDPR

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/GDPR van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er door de AVG?

De AVG zorgt onder meer voor:

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

Hulp bij AVG

Om organisaties te helpen aan de AVG te voldoen, zijn er de volgende hulpmiddelen:

AVG-10 stappenplan

Met het AVG-10 stappenplan krijgt u snel overzicht op een aantal belangrijke AVG-thema’s waar u aan moet voldoen.

AVG-guidelines

De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert samen met de andere Europese privacytoezichthouders guidelines die bepaalde onderwerpen uit de AVG verduidelijken.

Hulp nodig met bijvoorbeeld een privacyverklaring? Neem gerust contact met ons op