Algemene informatie AVG/GDPR

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat is er verandert?

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

Hulp

Om organisaties te helpen aan de voorwaarden te voldoen, zijn er de volgende hulpmiddelen:

10 stappenplan

Met het 10 stappenplan krijgt u snel overzicht op een aantal belangrijke thema’s waar u aan moet voldoen.

Guidelines

De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert samen met de andere Europese privacytoezichthouders guidelines die bepaalde onderwerpen verduidelijken.

Hulp nodig met bijvoorbeeld een privacyverklaring? Neem gerust contact met ons op

AVG