Invoeren van nieuwe automatisering zonder weerstand

Invoeren van nieuwe automatisering zonder weerstand

Het automatiseren van processen kan vaak voor weerstand zorgen binnen de organisatie. Het automatiseren van bestaande handmatige processen zorgt er voor dat er minder handmatige handelingen verricht zullen gaan worden; dat kan mensen bang maken. Verandering is vaak moeilijk en roept dan bij mensen weerstand op. Er is zelfs een specifieke discipline die zich hier mee bezig houdt: verander- of liever nog wat populairder Changemanagement.  

Je zou denken dat bovenstaande vooral van toepassing is in het midden- en grootbedrijf. Want daar zul je al snel de redenatie aantreffen dat de verandering van werkprocessen met bijbehorende tijdsbesparing leidt tot aanpassing van werkprocessen en daarmee samenhangende werkgelegenheid en “verlies ik dan mijn baan?”. Dat laatste is bij het MKB minder van belang. Immers een bepaalde personeelsinvulling met dito functies zul je altijd nodig hebben.  

Maar desondanks kan er weerstand optreden, door veranderende werkwijzen, het doorbreken van “heilige huisjes”.  

Vuistregels implementatieproject

Om dit in een implementatieproject goed te begeleiden zijn er in onze optiek een paar vuistregels die helpen om bij weerstand toch succesvol te kunnen zijn: 

  1. werk in kleine en beheersbare stappen 
  2. communiceren i.p.v. registreren, liefst op een persoonlijke manier 
  3. betrek gebruikers bij het hele proces, van keuze tot implementatie 
  4. en tot slot: maak van weerstand een kans, zet dit om in een vraag en beantwoord deze met oplossingen of oplossingsrichtingen 

Bovenstaande zou er toe moeten leiden dat de gebruikers niet meteen met een grote verandering te maken krijgen. Via een aantal kleine stappen en op een persoonlijke manier worden ze geholpen de vernieuwing van de werkwijzen en processen te accepteren en bovenal te gebruiken. 

Bent u in overweging om een bedrijfsproces te automatiseren? Maak een vrijblijvende afspraak zodat we met u mee kunnen denken. Niet alleen over de creatie van de juiste software voor automatisering maar juist ook over de correcte inrichting en implementatie. Want goede voorbereiding is het halve werk en duidelijkheid zorgt er ook voor dat alle betrokken medewerkers sneller hun plekje zullen vinden in de nieuwe werkwijze.