Uw Exact Partner in Limburg!

Home » Advies en Strategie

Advies en Strategie

 Blue People IT verzorgt advies en strategie op het gebied van bedrijfssoftware en online activiteiten.

Analyse bedrijfssoftware

De consultant van Blue People IT analyseert eerst uw bestaande bedrijfsprocessen (IST-analyse). Daarna worden individuele eisen uitgewerkt en zal er een oplossingsconcept voor de optimalisering en sturing van uw bedrijfsprocessen geschreven worden. Vervolgens wordt er bepaald waar de organisatie en de bedrijfsprocessen naar toe gaan (SOLL).

Wij stellen een plan op dat op zijn minst de volgende onderdelen bevat:

  • Optimalisatie bestaande bedrijfssoftware. Hoe te realiseren?
  • Aanschaffen en implementeren nieuwe bedrijfssoftware. Uitvoeren pakketselectie?
  • Selectie leveranciers (software en hardware). Welke en hoe?
  • Keuzes infrastructuur en hardware. Platform?
  • Tijdpad
  • Kosten

Blue People IT IST-SOLL-visualisatie - advies en strategie - online activiteiten - bedrijfssoftware

 

Bekijk met de ICT-scan hoe de ICT in uw bedrijf er op dit moment uitziet

Pakketselectie

Wat vinden wij als consultant belangrijk bij een goede pakketselectie?

Bij een pakketselectie starten we met het analyseren van uw eisen en wensen ten aanzien van de beoogde doelstelling. Daarbij kijken we niet alleen naar de tekortkomingen van de huidige software, maar ook naar de bestaande of de te verwachten processen.

Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de toekomstverwachtingen: wat moet de bedrijfssoftware nu én straks allemaal kunnen? Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met actuele trends en regelgeving.

 

Blue People IT analyse-selectie-visualisatie

Ondersteuning bij implementatie

Wanneer er na overleg een keuze is gemaakt voor een softwarepakket, dient het gekozen pakket uiteraard ook aangeschaft en geïmplementeerd te worden. Blue People IT kan de implementatie van het uitgekozen softwarepakket voor u verzorgen, zodat dit soepel en naar wens verloopt. Geen standaard ‘zo-snel-mogelijk’ implementatie dus.

Wij zorgen ervoor dat uw applicatie zó ingericht wordt, dat deze uw werkwijze en bedrijfsactiviteiten zo goed mogelijk ondersteunt.
Hierbij is juiste managementinformatie een belangrijk uitgangspunt.

Online activiteiten

Blue People IT onderkent dat de handel en dienstverlening van ondernemingen steeds meer online plaatsvindt. Daarom zijn in onze dienstverlening online activiteiten al een aantal jaren onderdeel van het adviestraject. Als eerste is hierbij bijvoorbeeld te denken aan de keuze en inrichting van een webshop. Daarnaast kunnen we ook online gegevens uitwisseling (EDI) als ook portalen die door ons worden opgezet.

Al deze processen en keuzes hebben ook een duidelijk marketingcomponent. Omdat we dit graag in één hand houden adviseert Blue People IT u ook graag op het gebied van online marketing. Door middel van het in kaart brengen van bestaande online marketing instrumenten voeren we eerst een 0-meting uit. Vanuit deze 0-meting definiëren we duidelijke doelstellingen en doelgroepen. Daarna wordt de strategie bepaalt en kiezen we de passende communicatiekanalen.

Na het vaststellen van de strategie leveren we een uitvoerbaar en cross-mediaal plan. Hierdoor krijgen online en social media het aandeel dat ze verdienen. Online marketing helpt uw bedrijf mede om bedrijfsprocessen verder te optimaliseren.

Graag een adviesgesprek om uw bedrijf verder te ontwikkelen?

Vraag een gesprek aan

Blue People IT is ontstaan uit vier bedrijven (De ICT coach, Route01, Breakout Marketing en Regalo Webdiensten) die de krachten hebben gebundeld en samen verder zijn gegaan onder één naam.