Advies en Strategie

Blue People IT verzorgt advies en strategie op het gebied van bedrijfssoftware en webapplicaties.

Analyse bedrijfssoftware

De consultant van Blue People IT analyseert eerst uw bestaande bedrijfsprocessen (IST-analyse). Daarna worden individuele eisen uitgewerkt en zal er een oplossingsconcept voor de optimalisering en sturing van uw bedrijfsprocessen geschreven worden. Vervolgens wordt er bepaald waar de organisatie en de bedrijfsprocessen naar toe gaan (SOLL).

 

Blue People IT IST-SOLL-visualisatie - advies en strategie - online activiteiten - bedrijfssoftware

 

   Wij stellen een plan op dat op zijn minst de volgende onderdelen bevat:

  •    Optimalisatie bestaande bedrijfssoftware. Hoe te realiseren?
  •    Aanschaffen en implementeren nieuwe bedrijfssoftware. Uitvoeren pakketselectie?
  •    Selectie leveranciers (software en hardware). Welke en hoe?
  •    Keuzes infrastructuur en hardware. Platform?
  •    Tijdpad
  •    Kosten

 

 

 

 

 

Bekijk met de ICT-scan hoe de ICT in uw bedrijf er op dit moment uitziet

Blue People IT analyse-selectie-visualisatie

Pakketselectie

Wat vinden wij als consultant belangrijk bij een goede pakketselectie?

Bij een pakketselectie starten we met het analyseren van uw eisen en 

wensen ten aanzien van de beoogde doelstelling. Daarbij kijken we niet alleen naar de tekortkomingen van
de huidige software, maar ook naar de bestaande of de te verwachten processen.

Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de toekomstverwachtingen: wat moet de bedrijfssoftware nu én straks allemaal kunnen? Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met actuele trends en regelgeving.  

 

 

 

Ondersteuning bij implementatie

Wanneer er na overleg een keuze is gemaakt voor een softwarepakket, dient het gekozen pakket uiteraard ook aangeschaft en geïmplementeerd te worden. Blue People IT kan de implementatie van het uitgekozen softwarepakket voor u verzorgen, zodat dit soepel en naar wens verloopt. Geen standaard ‘zo-snel-mogelijk’ implementatie dus.

Wij zorgen ervoor dat uw applicatie zó ingericht wordt, dat deze uw werkwijze en bedrijfsactiviteiten zo goed mogelijk ondersteunt.
Hierbij is juiste managementinformatie een belangrijk uitgangspunt.

Webapplicaties

Voor diverse klanten hebben wij al applicaties op maat verzorgd. Zoals bijvoorbeeld het ontsluiten van een intern bestelsysteem, een rekenmodule voor een detacheringsbedrijf en conversiescripts om data uit verschillende bronnen samen te voegen in een nieuw programma.

 

Blue People IT ontwikkeld gecertificeerde applicaties in combinatie met Exact Online. Zo zijn reeds via het Exact Online App Center te verkrijgen de CMR Vrachtbrief en de Prijslijsten App.

Als Certified App Center partner van Exact Online bent u met de Applicaties van Blue People IT verzekert van een betrouwbare partner voor aanvullende functionaliteiten op uw Exact Online omgeving. Naast de standaard Applicaties kunnen wij u ook voorzien in maatwerk toepassingen om de Exact Online omgeving nog beter aan te laten sluiten bij uw specifieke bedrijfsprocessen.

Webapplicaties op maat

Naast de standaard applicaties kunnen wij u ook voorzien in maatwerk toepassingen om de Exact Online omgeving nog beter aan te laten sluiten bij uw specifieke bedrijfsprocessen. Zo hebben we de urenportaal en bestelportaal ontwikkeld waarmee applicaties op maat mogelijk zijn.

Graag een adviesgesprek om uw bedrijf verder te ontwikkelen?

Vraag een gesprek aan